Kogsbølle Landsbyråd

Kogsbølle Landsbyråd samarbejder bl.a. med lokale foreninger, andre landsbyråd/lokalråd, skoler og Nyborg Kommune.

Landsbyrådene kan via Landsbysamarbejdet ansøge forskellige kommunale puljer, herunder Landsbyforskønnelsespuljen.

- en del af Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune.