Trafik

Kogsbølle Landsbyråd var blandt initiativtagerne til en trafikrapport der satte fokus på de trafikale forhold i hele Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommunes landområde. Rapporten fik tildelt Region Syddanmarks nystiftede "Trafiksikkerhedsprisen 2009".

Kogbølle Landsbyråd har stadig fokus på eget område samt sikkerheden på skolevejen til den lokale skoles afdelinger. Kommunens folk er hurtigt ude på eftersyn når der indrapporteres. Det er dog ikke altid den løsning vi ønsker. Det er dog lykkedes at få opklasificeret snerydningen på de veje skolebussen benytter.