Græsningslav

Kogsbølle Landsbyråd var sammen med Danmarks Naturfredningsforening, afd. Nyborg og den daværende Vindinge-Rosilde Beboerforening primusmotor i oprettelsen af  Græsningslauget Konusserne, der siden 2008 har sat to kreaturer ud på en del af engen og overdrevet i Kogsbølle Dyrehave ved Kogsbølle Bæk.

Fra maj til oktober afgræsser dyrene det unikke område, der bl.a. rummer den fredede Majgøgeurt. Arealerne forsøges genoprettet efter at de i en årrække har henligget uden pleje. Dette foregår i tæt samarbejde med Nyborg Kommune, der følger og støtter projektet.

Konussernes medlemmer noterer hvert år planternes udbredelse. Disse oplysninger samles og registreres af landsbyrådets kontaktperson, der følger udviklingen tæt.

Det sidste nye er en registrering af dyre– og insektlivet, da den sjældne blå oliebille også lever i området.

En uglekasse hænger fuldt synligt fra vejen. Håbet er at et uglepar slår sig ned, da der er et godt fødegrundlag med masser af mus.