Landsbypedel

Kogsbølle er udvalgt til at deltage i forsøget med landsbypedelordningen sammen med Frørup Landsbyråd og Tårup Landsbyråd.

Forsøget løber fra maj  2014 til udgangen af 2014, hvorefter det evalueres.

Landsbypedellen må ikke løse opgaver på private grunde, kun på offentlige områder.

Opgaveønskerne planlægges i tæt samarbejde med Kogsbølle Beboerforening.

Er der steder, du mener der skal sættes fokus på, er du velkommen til at kontakte Kogsbølle Landsbyråd, pedelordningen gælder også udenfor byskiltene.